Företagarkörkort
Ledarskapsutbildning
Teamutbildning
Personligt ledarskap
Föreläsningar
Ekonomisk konsultation
 
 

 

Företagarkörkort
Under 1 år - fördelat på 6x2 dagar - får du möjlighet att träffa våra kompetenta affärsutvecklare. De ger dig information, grupparbeten och uppgifter, som ska lösas
från gång till gång, för att utveckla din förmåga att förstå och driva ditt företag till lönsamhet och uppnå dina uppsatta mål. Utbildningen har också som avsikt att, genom rådgivning och idéer, hjälpa deltagarna att
skapa grundkapital för att säkerställa tryggheten i sitt bolag. Vi hjälper även dem som har enskilda firmor att genomföra en övergån
g till aktiebolag, vilket vi förordar.

Steg 1. Att tänka som en affärsman
Steg 2. Att skapa en hållbar affärsplan
Steg 3. Företagsekonomi
Steg 4. Utveckla din marknadsprofil
Steg 5. Ekonomiska kalkyler
Steg 6. Ledarskap och personlig utveckling
Imvicta Norden AB, Getingvägen 16, 386 34 Färjestaden, tel/fax: 0485-312 38, info@imvicta.se