Företagarkörkort
Ledarskapsutbildning
Teamutbildning
Personligt ledarskap
Föreläsningar
Ekonomisk konsultation
 
 


Ledarskapsutbildning/teamutbildning
Denna kurs innehåller 60 lärarledda timmar samt egna övningar. Uppdelning sker enligt önskemål från kund alt internat 1 vecka, möjlighet finns att välja även enstaka
lektioner. Lektionerna är uppdelade enligt följande:
• Hur utövar man
  ledarskap
• Vanemönster och
  verkningar
• Attityder och förändring
• Utveckla ditt ledarskap
• Integrering av målbild
  i tiden
• Tidsplanering
• Kommunikation och
  dess mönster
• Kreativt ledarskap
• Kontrollmönster
• Samtalsterapi i
  ledarfunktionen
• Teamövningar
  • Potential samt
  motivation
• Utvecklingsnivåer och
  behov
• Att bygga målsättningar
• Personliga målbilder
• Målbild och dess
  mönster
• Beslutsfattande
• Ledarskap i
  organisationen
• Kroppsspråks-
  uppfattning
• Kommunikationsflöde
• Stresshantering
 
Imvicta Norden AB, Getingvägen 16, 386 34 Färjestaden, tel/fax: 0485-312 38, info@imvicta.se