Företagarkörkort
Ledarskapsutbildning
Teamutbildning
Personligt ledarskap
              del 1
              del 2
Föreläsningar
Ekonomisk konsultation
 
 


Personligt ledarskap, del 1
Kursen som är på 2 dagar riktar sig både till privatpersoner och företag, dess uppbyggnad lämpar sig för Dig som känner att du vill utveckla Dina inre resurser, öka Din kapacitet, lära känna Dina begränsningar, utveckla Din personlighet samt söker nya vägar att förstå och tolka din omgivning för ett bättre samarbete utan konflikter. Lektionerna är uppdelade enligt följande:
Så är vi.
• Utvecklingsnivåer
• Betingningar samt
  rädslor
• Kontrollmönster


Så vill vi bli.

• Hur ändrar vi våra
  betingningar
• Personliga mål samt
  övningar
• Självförverkligande
• Tidsaspekter
  Hur ser vi andra.
• Kommunikation
• Kroppsspråks-
  uppfattning
• Sociala zoner och dess
  påverkan
• Övning, tolka andra

Hur samarbetar vi.
• Delegering
• Gränsdragning
• Samordning
• Ledarskap
• Beslutsfattande
 
Imvicta Norden AB, Getingvägen 16, 386 34 Färjestaden, tel/fax: 0485-312 38, info@imvicta.se